Κοπιάστε, περάστε μέσα! Ελάτε κάτσετε να σας ιδούμε, να σας φιλέψουμε.
Να δοκιμάσετε από το γλυκό που εφκιάκαμε.